Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 9 mars 2010 - Tzvetanova mot kommissionen

(Mål F-33/09)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Lön - Utlandstillägg - Villkor i artikel 4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Hemvist före tillträde till tjänsten - Vistelse som student vid anställningsorten under referensperioden - Provanställning skedde inte vid anställningsorten under referensperioden - Hänsyn tagen till den faktiska bosättningen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aglika Tzvetanova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att neka sökanden utlandstillägg enligt artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 10 juli 2009 varigenom Aglika Tzvetanova nekas utlandstillägg enligt artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 129, 6.6.2009.