Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 25. marts 2010 - Buschak mod FEACVT

(Sag F-47/08) 1

(Personalesag - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene - beskrivelse af stillingen som vicedirektør - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål - søgsmålsinteresse - åbenbart, at sagen må afvises)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Willy Buschak (Bonn, Tyskland) (først ved avocats L. Levi og C. Ronzi, derefter ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (ved solicitor C. Callanan)

Sagens genstand

Personalesag - påstand om annullation af den afgørelse, hvorved sagsøgerens stillingsbeskrivelse ændres, og påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den økonomiske og ikke-økonomisk skade, som sagsøgeren har lidt.

Konklusion

Sagen afvises.

Willy Buschak betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 171 af 5.7.2008, s. 52.