Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 25.3.2010 - Buschak v. Eurofound

(Asia F-47/08)1

(Henkilöstö - Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö - Apulaisjohtajan toimen kuvaus - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne - Oikeussuojan tarve - Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Willy Buschak (Bonn, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat L. Levi ja C. Ronzi, sittemmin asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (asiamies: solicitor C. Callanan)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla muutettiin kantajan toimen kuvausta, ja vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä aiheutunut vahinko

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Buschak velvoitetaan vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 171, 5.7.2008, s. 52.