Language of document :

2010 m. kovo 25 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Buschak prieš Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą (EUROFOUND)

(Byla F-47/08 R)1

(Viešoji tarnyba - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas - Direktoriaus pavaduotojo pareigų aprašymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Willy Buschak (Bona, Vokietija), atstovaujamas iš pradžių advokatų L. Levi ir C. Ronzi, vėliau L. Levi

Atsakovas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, atstovaujamas solisitoriaus C. Callanan

Dalykas

Viešoji tarnyba - Sprendimo, kuriuo iš dalies pakeistas ieškovo pareigų aprašymas, panaikinimas ir ieškovo patirtos neturtinės ir turtinės žalos priteisimas iš atsakovo.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Priteisti iš W. Buschak visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 171, 2008 7 5, p. 52.