Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 25. marta rīkojums - Buschak/Eurofound

(lieta F-47/08) 1

Civildienests - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds - Direktora vietnieka amata apraksts - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Interese celt prasību - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Willy Buschak (Bonna, Vācija) (pārstāvji - sākotnēji L. Levi un C. Ronzi, vēlāk L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (pārstāvis - C. Callanan, solicitor)

Priekšmets

Civildienests - Lēmuma, ar kuru grozīts prasītāja amata apraksts, atcelšana un piespriešana atbildētājam atlīdzināt prasītājam nodarīto mantisko un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

W. Buschak atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 171, 05.07.2008., 52. lpp.