Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 25. marca 2010 - Buschak/Eurofound

(vec F-47/08)1

(Verejná služba - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok - Popis pracovnej činnosti zastupujúceho riaditeľa - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody - Záujem na konaní - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Willy Buschak (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne L. Levi a C. Ronzi, advokáti, neskôr L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (v zastúpení: C. Callanan, solicitor)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia o zmene popisu pracovnej činnosti žalobcu a zaviazanie žalovanej na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Willy Buschak je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008, s. 52.