Language of document :

Acțiune introdusă la 8 decembrie 2009 - Papathanasiou/OAPI

(Cauza F-99/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea clauzei cuprinse în contractul reclamantei care prevede rezilierea de drept a contractului de muncă în cazul în care reclamanta nu va fi înscrisă pe lista de rezervă a unui concurs general organizat pentru OAPI. Pe de altă parte, constatarea lipsei efectelor concursurilor OAPI/AD/01/07, OAPI/AD/02/07, OAPI/AST/01/07 și OAPI/AST/02/07 asupra contractului reclamantei. În plus, solicitarea de despăgubiri

Concluziile reclamantei

Anularea scrisorii OAPI din 12 martie 2009 și a deciziilor OAPI cuprinse în aceasta, potrivit cărora raportul de muncă al reclamantei încetează începând cu 16 martie 2009, cu un termen de preaviz de 8 luni, și constatarea derulării în continuare a raportului de muncă al reclamantei cu OAPI. În măsura în care Tribunalul consideră necesar, reclamanta solicită, în plus, anularea scrisorilor OAPI din 3 august 2009 (suspendarea termenului de preaviz cu 3 luni) și din 9 octombrie 2009 (respingerea reclamației) - scrisori pe care reclamanta le apreciază ca fiind lipsite de caracter autonom;

anularea sau declararea nulității clauzei de reziliere prevăzute la articolul 5 din contractului de muncă al reclamantei încheiat cu OAPI, iar cu titlu subsidiar:

declararea că încetarea contractului de muncă al reclamantei nu se poate întemeia nici pe viitor pe clauza de reziliere prevăzută în acest contract;

cu titlu mai subsidiar, declararea că, în orice caz, procedurile de concurs menționate în scrisoarea OAPI din 12 martie 2009 nu erau de natură să declanșeze efectele negative ale clauzei de reziliere;

obligarea OAPI la plata de despăgubiri către reclamantă, într-un cuantum adecvat stabilit de Tribunal, pentru prejudiciile morale suferite ca urmare a deciziilor menționate în primul capăt de cerere;

în cazul în care activitatea reclamantei a încetat efectiv la momentul pronunțării hotărârii de către Tribunal și/sau a încetat plata remunerațiilor datorate reclamantei de OAPI, în pofida menținerii raportului de muncă ca urmare a comportamentului nelegal al OAPI:

obligarea OAPI de a continua, în aceleași condiții, raportul de muncă cu reclamanta și de a o reîncadra în serviciu, precum și obligarea la plata de despăgubiri către reclamantă, care să acopere toate prejudiciile materiale suferite de aceasta, în special prin plata tuturor remunerațiilor neplătite și a altor cheltuieli efectuate de reclamantă ca urmare a comportamentului nelegal al OAPI (după deducerea alocațiilor de șomaj primite);

cu titlu subsidiar, în măsura în care, din motive de drept sau de fapt, nu se realizează reîncadrarea reclamantei în serviciu și/sau continuarea raportului de muncă în aceleași condiții, obligarea OAPI la plata de despăgubiri către reclamantă pentru prejudiciile materiale suferite ca urmare a încetării nelegale a activității sale, ce corespund diferenței dintre veniturile efective la care se poate aștepta și veniturile pe care reclamanta le-ar fi fost obținut în cazul în care contractul s-ar fi derulat în continuare, fiind luate în considerare și prestațiile de pensie și alte drepturi.

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________