Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. februar 2010 - Faria mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

(Sag F-7/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - bedømmelsesrapport - bedømmelsesperioden 2006/2007 - påstand om annullation af bedømmelsesrapporten - åbenbart urigtigt skøn - erstatning for ikke-økonomisk skade)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved I. de Medrano Caballero, som befuldmægtiget, bistået af avocat D. Waelbroeck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. oktober 2006 til den 30. september 2007 samt om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt

Konklusion

Marie-Hélène Faria's bedømmelsesrapport, der er udarbejdet af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) for perioden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2009, annulleres.

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdele af Marie-Hélène Farias omkostninger.

Marie-Hélène Faria bærer en fjerdedel af sine omkostninger.

____________

1 - EUT C 69 af 21.3.2009, s. 55.