Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 23. februāra spriedums - Faria/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(lieta F-7/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Novērtējuma ziņojums - 2006./2007. gada novērtējums - Lūgums atcelt novērtējuma ziņojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Morālā kaitējuma atlīdzināšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spānija) (pārstāvis - L. Levi, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji - I. de Medrano Caballero, pārstāvis, kuram palīdz D. Waelbroeck, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu par periodu no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim, kā arī piespriest atbildētājam atlīdzināt prasītājas ciestos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Faria novērtējuma ziņojumu, kuru sastādījis Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), par periodu no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim;

pārējā daļā prasību noraidīt;

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas Faria tiesāšanās izdevumu;

Faria sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 69, 21.03.2009., 55. lpp.