Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 februarie 2010 - Faria/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI)

(Cauza F-7/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Evaluare - Raport de evaluare - Exercițiul de evaluare 2006/2007 - Cerere de anulare a raportului de evaluare - Eroare vădită de apreciere - Repararea prejudiciului moral)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spania) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) (reprezentanți: I. de Medrano Caballero, agent, asistat de D. Waelbroeck, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare pentru perioada 1 octombrie 2006-30 septembrie 2007, precum și obligarea pârâtului la repararea prejudiciului suferit de reclamantă

Dispozitivul

Anulează raportul de evaluare a doamnei Faria, întocmit de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) pentru perioada 1 octombrie 2006-30 septembrie 2007.

Respinge acțiunea pentru celelalte capete de cerere.

OAPI suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de doamna Faria.

Doamna Faria suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 69, 21.3.2009, p. 55.