Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 23 februari 2010 - Faria mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

(Mål F-7/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Betygsättning - Utvärderingsrapport - Bedömningsförfarandet för år 2006/2007 - Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten - Uppenbart oriktig bedömning - Ersättning för ideell skada)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: I. de Medrano Caballero, biträdd av advokaten D. Waelbroeck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten för perioden mellan den 1 oktober 2006 och den 30 september 2007, samt yrkande om att svaranden ska utge ersättning för den skada som sökanden lidit.

Domslut

Utvärderingsrapporten avseende Marie-Hélène Faria, som upprättats av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) för perioden mellan den 1 oktober 2006 och den 30 september 2007, ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Marie-Hélène Farias rättegångskostnader.

Marie-Hélène Faria ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 69, 21.3.2009, s. 55.