Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

15. června 2010

Věc F‑45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2007 – Žaloba na neplatnost – Zjevně nesprávné posouzení – Zástupci zaměstnanců – Stanovisko skupiny ad hoc“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Lebedef-Caponi domáhá zrušení posudku o vývoji svého služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu

(Služební řád úředníků, článek 43)

2.      Úředníci – Žaloba – Žalobní důvod vycházející z nepříslušnosti toho, kdo vydal akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Určení bez návrhu

3.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Vypracování – Úředníci vykonávající činnosti zástupců zaměstnanců

(Služební řád úředníků, článek 43)

4.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Vypracování – Úředníci vykonávající činnosti zástupců zaměstnanců

(Služební řád úředníků, článek 43)

1.      Soudu pro veřejnou službu nepřísluší nahradit posouzení provedené osobami pověřenými hodnotit práci posuzované osoby svým posouzením. Orgány Unie totiž disponují při hodnocení práce svých úředníků širokou posuzovací pravomocí. Hodnotová posouzení úředníků v posudcích o vývoji služebního postupu jsou vyloučena ze soudního přezkumu, který se týká pouze případných formálních vad, zjevně nesprávných skutkových zjištění postihujících tato posouzení provedená správou, jakož i případného zneužití pravomoci.

(viz bod 32)

Odkazy:

Tribunál: 18. října 2005, Leite Mateus v. Komise, T‑51/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí; 13. července 2006, Andrieu v. Komise, T‑285/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑161 a II‑A‑2‑775, bod 99

2.      Žalobní důvod vycházející z nepříslušnosti toho, kdo vydal akt nepříznivě zasahující do něčího právního postavení, je důvodem nepominutelným, který má Soud pro veřejnou službu každopádně zkoumat i bez návrhu.

(viz bod 38)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. července 2000, Salzgitter v. Komise, C‑210/98 P, Sb. rozh. I‑5843, bod 56

Tribunál: 27. února 1992, BASF a další v. Komise, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 a T‑104/89, Recueil, s. II‑315, bod 31

3.      Podle čl. 6 odst. 3 písm. c) obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu vydaných Komisí jsou sice hodnotitelé úředníka vykonávajícího činnosti zástupců zaměstnanců povinni provést konzultaci s hodnotící skupinou ad hoc a zohlednit její stanovisko při vypracování posudku o vývoji služebního postupu, nejsou však povinni toto stanovisko respektovat. V případě, že ho nerespektují, musejí vysvětlit důvody, které je vedly k tomu, že se od něj odchýlili, přičemž pouhé přiložení stanoviska hodnotící skupiny ad hoc k posudku o vývoji služebního postupu není v tomto ohledu dostačující k tomu, aby byla povinnost odůvodnění považována za splněnou.

Krom toho ze žádného ustanovení služebního řádu či obecných prováděcích ustanovení nevyplývá, že povinnost hodnotitelů zohlednit stanovisko skupiny ad hoc je zavazuje k tomu, aby udělili úředníkovi zvláštní body, které se připočtou k bodům určeným k ohodnocení jeho činnosti vykonávané v rámci jeho pracovního místa.

(viz body 45 a 48)

Odkazy:

Tribunál: 5. listopadu 2003, Lebedef v. Komise, T‑326/01, Recueil FP, s. I‑A‑273 a II‑1317, bod 55; 5. listopadu 2003, Lebedef-Caponi v. Komise, T‑98/02, Recueil FP, s. I‑A‑277 a II‑1343, bod 50; 25 října 2005, Fardoom a Reinard v. Komise, T‑43/04, Sb. VS s. I‑A‑329 a II‑1465, bod 87; 17. května 2006, Lavagnoli v. Komise, T‑95/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑121 a II‑A‑2‑569, bod 84

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Diomede Basili v. Komise, F‑108/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑447 a II‑A‑1‑2515, body 37 a 47

4.      Výkon funkce, ke kterému byl úředník určen správou, a nikoliv výborem zaměstnanců či odborovou nebo profesní organizací nemůže být zohledněn jako činnost zástupců zaměstnanců ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. c) obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu vydaných Komisí. Přitom neexistence zvláštního ustanovení – přestože je politováníhodná – které by umožňovalo hodnotitelům takové činnosti zohlednit, nemůže vést k výkladu, který by byl ve zjevném rozporu se zněním ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. c) obecných prováděcích ustanovení, doplněných přílohou I uvedených ustanovení.

(viz bod 57)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: výše uvedený Diomede Basili v. Komise, bod 35