Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. június 15.

F‑45/09. sz. ügy

Maddalena Lebedef‑Caponi

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés – 2007. évi értékelési időszak – Megsemmisítés iránti kereset – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – A személyi állomány képviselői – Az ad hoc csoport véleménye”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Lebedef–Caponi a 2007. január 1‑je és december 31. közötti időszakra vonatkozó előmeneteli jelentésének megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – A sérelmet okozó aktus kibocsátója hatáskörének hiányára alapított jogalap – Hivatalból történő megállapítás

3.      Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés – Elkészítés – A személyi állomány képviseletét ellátó tisztviselők

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

4.      Tisztviselők – Értékelés – Előmeneteli jelentés – Elkészítés – A személyi állomány képviseletét ellátó tisztviselők

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

1.      A Közszolgálati Törvényszék az értékelt személy munkájának értékelésével megbízott személyek által kialakított értékelést nem válthatja fel a sajátjával. Az uniós intézmények ugyanis széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a tisztviselőik munkájának értékelésére vonatkozóan. A tisztviselőről az előmeneteli jelentésben kialakított értékelés ki van zárva a bírósági felülvizsgálat alól, amely kizárólag az esetleges formai hibák, az adminisztráció által kialakított értékelést befolyásoló nyilvánvaló ténybeli tévedések, valamint a hatáskörrel való esetleges visszaélés vizsgálatára terjed ki.

(lásd a 32. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑51/04. sz., Leite Mateus kontra Bizottság ügyben 2005. október 18‑án hozott ítéletének 51. pontja (az EBHT‑ban nem tették közzé); T‑285/04. sz., Andrieu kontra Bizottság ügyben 2006. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑161. o. és II‑A‑2‑775. o.) 99. pontja.

2.      A sérelmet okozó aktus kibocsátója hatáskörének hiányára alapított jogalap eljárásgátló jogalap, amelyet a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen hivatalból köteles vizsgálni.

(lásd a 38. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑210/98. P. sz., Salzgitter kontra Bizottság ügyben 2000. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑5843. o.) 56. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑79/89., T‑84/89., T‑85/89., T‑86/89., T‑89/89., T‑91/89., T‑92/89., T‑94/89., T‑96/89., T‑98/89., T‑102/89. és T‑104/89. sz., BASF és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1992. február 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑315. o.) 31. pontja.

3.      Bár a személyzeti szabályzat 43. cikkére vonatkozó, Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a személyi állomány képviseletét ellátó tisztviselő értékelői kötelesek egyeztetni az ad hoc értékelő csoporttal, és az előmeneteli jelentés készítésekor figyelembe kell venniük ennek véleményét, nem kötelesek követni e véleményt. Ha nem követik azt, meg kell magyarázniuk azon okokat, amelyek őket a véleménytől való eltéréshez vezették, mivel e tekintetben nem tekinthető az indokolási kötelezettség teljesítésének az, ha egyszerűen csatolják az ad hoc csoport véleményét az értékelő jelentéshez.

Emellett a személyzeti szabályzat vagy az általános végrehajtási rendelkezések egyetlen rendelkezéséből sem következik, hogy az értékelőknek az ad hoc csoport véleményének figyelembevételére vonatkozó kötelezettsége alapján ők kötelesek volnának a tisztviselő számára rendkívüli pontokat adni azokon felül, amelyekkel a tisztviselő állása keretében végzett tevékenységét értékelik.

(lásd a 45. és 48. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑326/01. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2003. november 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑273. o. és II‑1317. o.) 55. pontja; T‑98/02. sz., Lebedef‑Caponi kontra Bizottság ügyben 2003. november 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑277. o. és II‑1343. o.) 50. pontja; T‑43/04. sz., Fardoom és Reinard kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑329. o. és II‑1465. o.) 87. pontja; T‑95/04. sz., Lavagnoli kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑121. o. és II‑A‑2‑569. o.) 84. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑108/06. sz., Diomede Basili kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑447. o. és II‑A‑1‑2515. o.) 37. és 47. pontja.

4.      A személyzeti szabályzat 43. cikkére vonatkozó, Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében véve nem tekinthető a személyzeti állomány képviselete ellátásának az olyan feladat végzése, amellyel az adminisztráció, és nem pedig a személyzeti bizottság vagy érdekképviseleti, illetve szakmai szervezet bízta meg a tisztviselőt. Márpedig bármennyire sajnálatos, az ilyen tevékenységek értékelők általi figyelembevételét lehetővé tévő különös rendelkezés hiánya nem vezethet az említett rendelkezések I. mellékletével kiegészített általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjának szövegével nyilvánvalóan ellentétes értelmezéshez.

(lásd az 57. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék fent hivatkozott Diomede Basili kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 35. pontja.