Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. birželio 15 d.

Byla F‑45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita — 2007 m. vertinimo procedūra — Ieškinys dėl panaikinimo — Akivaizdi vertinimo klaida — Darbuotojų atstovai — Ad hoc grupės nuomonė“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Lebedef-Caponi prašo panaikinti jos 2007 m. sausio 1 d.– gruodžio 31 d. laikotarpio karjeros raidos ataskaitą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai — Ieškinys — Pagrindas, susijęs su asmens nenaudai priimto akto autoriaus kompetencijos nebuvimu — Konstatavimas „ex officio“

3.      Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita — Parengimas — Pareigūnai, vykdantys darbuotojų atstovavimo funkcijas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

4.      Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita — Parengimas — Pareigūnai, vykdantys darbuotojų atstovavimo funkcijas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Tarnautojų teismas negali pakeisti įpareigotų vertinti vertinamo asmens darbą asmenų pateikto vertinimo savuoju. Sąjungos institucijos, vertindamos savo pareigūnų darbą, turi didelę diskreciją. Karjeros raidos ataskaitose pateikti vertinimai nepatenka į teisminės kontrolės, kuri atliekama tik dėl galimų procedūrinių reikalavimų pažeidimų, akivaizdžių faktinių klaidų administracijos vertinimuose bei dėl galimo piktnaudžiavimo įgaliojimais, sritį.

(žr. 32 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. spalio 18 d. Sprendimo Leite Mateus prieš Komisiją, T‑51/04, neskelbiamo Rinkinyje, 51 punktas; 2006 m. liepos 13 d. Sprendimo Andrieu prieš Komisiją, T‑285/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑161 ir II‑A‑2‑775, 99 punktas.

2.      Pagrindas, susijęs su asmens nenaudai priimto akto autoriaus kompetencijos nebuvimu, yra viešosios tvarkos pagrindas, kurį Tarnautojų teismas bet kuriuo atveju turi nagrinėti savo iniciatyva.

(žr. 38 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo teismo praktika: 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Salzgitter prieš Komisiją, C‑210/98 P, Rink. p. I‑5843, 56 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. vasario 27 d. Sprendimo BASF ir kt. prieš Komisiją, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 ir T‑104/89, Rink. p. II‑315, 31 punktas.

3.      Nors pagal Komisijos priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 6 straipsnio 3 dalies c punktą pareigūno, vykdančio darbuotojų atstovavimo veiklą, vertintojai turi konsultuotis su ad hoc vertinimo grupe ir atsižvelgti į jos nuomonę rengdami karjeros raidos ataskaitą, jie neprivalo šios nuomonės laikytis. Jei jie jos nesilaiko, privalo nurodyti priežastis, dėl kurių nuo jos nukrypo. Šiuo atžvilgiu paprasto ad hoc grupės nuomonės pridėjimo prie karjeros raidos ataskaitos nepakanka, kad būtų galima pripažinti, jog reikalavimas motyvuoti įvykdytas.

Be to, nei iš Pareigūnų tarnybos nuostatų, nei iš Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų nematyti, kad dėl vertintojams nustatytos pareigos atsižvelgti į ad hoc grupės nuomonę jie yra priversti skirti pareigūnui konkrečius balus, kurie pridedami prie balų, skirtų su jo pareigomis susijusiai veiklai įvertinti.

(žr. 45 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Lebedef prieš Komisiją, T‑326/01, Rink. VT p. I‑A‑273 ir II‑1317, 55 punktas; 2003 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Lebedef-Caponi prieš Komisiją, T‑98/02, Rink. VT p. I‑A‑277 ir II‑1343, 50 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 87 punktas; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑95/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑121 ir II‑A‑2‑569, 84 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Diomede Basili prieš Komisiją, F‑108/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑447 ir II‑A‑1‑2515, 37 ir 47 punktai.

4.      Užduotis, kurią vykdyti pareigūną paskyrė administracija, o ne personalo komitetas, profesinė sąjunga arba darbuotojų organizacija, neturi būti laikoma darbuotojų atstovavimo veikla, kaip tai suprantama pagal Komisijos priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 6 straipsnio 3 dalies c punktą. Taigi konkrečios nuostatos, kuri leistų vertintojams atsižvelgti į tokią veiklą, nebuvimas, dėl ko, be abejo, reikėtų apgailestauti, neturėtų lemti aiškinimo, akivaizdžiai prieštaraujančio Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, papildytų I priedu, 6 straipsnio 3 dalies c punkto formuluotei.

(žr. 57 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Diomede Basili prieš Komisiją 35 punktas.