Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

15 iunie 2010


Cauza F‑45/09


Maddalena Lebedef‑Caponi

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2007 — Acțiune în anulare — Eroare vădită de apreciere — Reprezentanți ai personalului — Avizul grupului ad‑hoc”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Lebedef‑Caponi solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari — Acțiune — Motiv întemeiat pe necompetența autorului actului care lezează — Constatare din oficiu

3.      Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Întocmire — Funcționari care exercită atribuții de reprezentare a personalului

(Statutul funcționarilor, art. 43)

4.      Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Întocmire — Funcționari care exercită atribuții de reprezentare a personalului

(Statutul funcționarilor, art. 43)


1.      Tribunalul Funcției Publice nu este competent să înlocuiască aprecierea persoanelor însărcinate cu evaluarea activității persoanei notate cu propria sa apreciere. Astfel, instituțiile Uniunii dispun de o putere de apreciere extinsă pentru a evalua activitatea funcționarilor lor. Judecățile de valoare realizate cu privire la funcționari în cuprinsul rapoartelor asupra evoluției carierei sunt excluse de la controlul jurisdicțional, care nu se exercită decât cu privire la eventualele neregularități de formă, la erorile de fapt vădite care afectează aprecierea făcută de administrație, precum și la un eventual abuz de putere.

(a se vedea punctul 32)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 18 octombrie 2005, Leite Mateus/Comisia, T‑51/04, nepublicată în Recueil, punctul 51; 13 iulie 2006, Andrieu/Comisia, T‑285/04, RecFP, p. I‑A‑2‑161 și II‑A‑2‑775, punctul 99


2.      Motivul întemeiat pe necompetența autorului unui act care lezează este un motiv de ordine publică, pe care Tribunalul Funcției Publice trebuie, în orice caz, să îl examineze din oficiu.

(a se vedea punctul 38)

Trimitere la:

Curte: 13 iulie 2000, Salzgitter/Comisia, C‑210/98 P, Rec., p. I‑5843, punctul 56

Tribunalul de Primă Instanță: 27 februarie 1992, BASF și alții/Comisia, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 și T‑104/89, Rec., p. II‑315, punctul 31


3.      Deși, potrivit articolului 6 alineatul (3) litera (c) din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie, evaluatorii unui funcționar care exercită activități de reprezentare a personalului sunt obligați să consulte grupul ad‑hoc și să țină cont de avizul acestuia la întocmirea raportului asupra evoluției carierei, ei nu sunt obligați să urmeze acest aviz. În cazul în care nu îl urmează, aceștia sunt obligați să explice rațiunile pentru care s‑au îndepărtat de la acesta, simpla anexare la raportul asupra evoluției carierei a avizului grupului ad‑hoc nefiind suficientă, în această privință, pentru a considera că este îndeplinită cerința privind motivarea.

În plus, nu rezultă din nicio prevedere din statut sau din dispozițiile generale de punere în aplicare că obligația care revine evaluatorilor de a ține cont de avizul grupului ad‑hoc i‑ar constrânge să acorde unui funcționar puncte speciale, care se adaugă celor referitoare la evaluarea activităților sale exercitate la locul de muncă.

(a se vedea punctele 45 și 48)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 noiembrie 2003, Lebedef/Comisia, T‑326/01, RecFP, p. I‑A‑273 și II‑1317, punctul 55; 5 noiembrie 2003, Lebedef‑Caponi/Comisia, T‑98/02, RecFP, p. I‑A‑277 și II‑1343, punctul 50; 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, RecFP, p. I‑A‑329 și II‑1465, punctul 87; 17 mai 2006, Lavagnoli/Comisia, T‑95/04, RecFP, p. I‑A‑2‑121 și II‑A‑2‑569, punctul 84

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Diomede Basili/Comisia, F‑108/06, RepFP, p. I‑A‑1‑447 și II‑A‑1‑2515, punctele 37 și 47


4.      Nu poate fi considerată activitate de reprezentare a personalului în sensul articolului 6 alineatul (3) litera (c) din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie exercitarea unei activități pentru care un funcționar a fost desemnat de administrație, iar nu de comitetul pentru personal sau de o organizație sindicală sau profesională. Or, inexistența, desigur, regretabilă, a unei dispoziții specifice care ar permite luarea în considerare de către evaluatori a unor astfel de activități nu poate conduce la o interpretare vădit contrară textului a prevederilor articolului 6 alineatul (3) litera (c) din dispozițiile generale de punere în aplicare completate de anexa I la aceste dispoziții.

(a se vedea punctul 57)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Diomede Basili/Comisia, citată anterior, punctul 35