Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

15. juni 2010

Sag F-51/09

Alessandro Petrilli

mod

Europa-Kommissionen

»Forlig på Personalerettens initiativ — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Alessandro Petrilli, tidligere tjenestemand ved Kommissionen og pensioneret den 1. juli 2007, har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. februar 2009, hvorved han fik afslag på den klage, som han indleverede den 20. oktober 2008 i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, over den afgørelse, som Kontoret for »Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder« traf den 16. oktober 2008, hvorved det afslog at fastsætte Italien som hans faste bopæl fra det tidspunkt, hvor han blev pensioneret, og følgelig for det første undlod at anvende justeringskoefficienten for Italien på hans pension, for det andet undlod at tildele ham bosættelsespenge og for det tredje undlod at fordoble det uddannelsestillæg, som han modtager for sin datter.

Udfald:      Sag F-51/09, Alessandro Petrilli mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen betaler et engangsbeløb på 5 750 EUR til sagsøgeren, der til gengæld frafalder ethvert krav, herunder vedrørende sagsomkostninger. Sagsøgeren bærer i øvrigt sine egne omkostninger. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten — slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69og74)