Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK MÁSODIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2010. június 15.

F‑51/09. sz. ügy

Alessandro Petrilli

kontra

Európai Bizottság

„A jogvitának a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére egyezség útján történő rendezése – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Petrilli, a Bizottság volt tisztviselője, akit 2007. július 1‑jével nyugdíjaztak, a kinevezésre jogosult hatóság 2009. február 18‑i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasították az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2008. október 20‑án a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2008. október 16‑i azon határozatával szemben benyújtott panaszát, amely utóbbi határozatban megtagadták, hogy a nyugdíjazásától kezdődő időszak vonatkozásában az állandó lakóhelyét Olaszországban határozzák meg; továbbá ennek következményeként azt kéri, hogy először is a nyugdíjára az Olaszországra irányadó korrekciós együtthatót alkalmazzák, másodszor ítéljék meg neki az újbóli letelepedési támogatást, harmadszor kétszerezzék meg a neki a lánya után folyósított iskoláztatási támogatás összegét.

Határozat: A második tanács elnöke elrendeli az F‑51/09. sz., Petrilli kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Bizottság 5750 euró átalányösszeget fizet a felperesnek, aki ezért cserébe lemond minden követeléséről, ideértve a költségeire vonatkozókat is. A költségei esetlegesen fennmaradó részét a felperes viseli. A Bizottság maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. és 74. cikk)