Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

TARNAUTOJŲ TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2010 m. birželio 15 d.

Byla F‑51/09

Alessandro Petrilli

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva — Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo buvęs Komisijos pareigūnas A. Petrilli, 2007 m. liepos 1 d. išėjęs į pensiją, prašo panaikinti 2009 m. vasario 18 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas 2008 m. spalio 20 d. pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktas jo skundas dėl 2008 m. spalio 16 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimų biuro sprendimo atsisakyti nustatyti, kad išėjus į pensiją jo pagrindinė gyvenamoji vieta yra Italijoje, todėl, pirma, taikyti jo pensijai Italijai nustatytą korekcinį koeficientą, antra, skirti jam persikėlimo išmoką, trečia, padvigubinti mokymosi pašalpą, kurią jis gauna už savo dukterį.

Sprendimas: Byla F‑51/09, Petrilli prieš Komisiją, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Komisija sumoka ieškovui fiksuoto dydžio – 5 750 eurų – sumą, o ieškovas savo ruožtu atsisako visų reikalavimų, įskaitant susijusius su bylinėjimosi išlaidomis. Ieškovas padengia likusią galimų savo bylinėjimosi išlaidų dalį. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Ieškinys — Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme — Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)