Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2010 m. birželio 22 d.

Byla F‑78/09

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas — Prieštaravimas dėl tuo pat metu nagrinėjamo ieškinio — Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo nurodyti Komisijai atlyginti žalą, jo patirtą Komisijai atsisakius padengti atlygintinas išlaidas, kurių jis tariamai patyrė byloje T‑18/04.

Sprendimas: Atmesti ieškovo ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prašymas panaikinti ikiteisminį sprendimą atmesti prašymą atlyginti žalą — Prašymas, neatskiriamas nuo reikalavimų atlyginti žalą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Procesas — Bylinėjimosi išlaidos — Nustatymas — Dalykas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Institucijos sprendimas atmesti prašymą atlyginti žalą yra sudedamoji išankstinės administracinės procedūros iki ieškinio dėl atsakomybės pareiškimo Tarnautojų teisme dalis. Todėl reikalavimai panaikinti šį sprendimą negali būti vertinami atskirai nuo reikalavimų atlyginti žalą.

Iš tikrųjų aktas, kuriame išreikšta institucijos pozicija per ikiteisminę stadiją, tik leidžia žalą patyrusiai šaliai pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo Tarnautojų teisme.

(žr. 17 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Gill prieš Komisiją, T‑90/95, Rink. VT p. I‑A‑471 ir II‑1231, 45 punktas; 2001 m. kovo 6 d. Sprendimo Ojha prieš Komisiją, T‑77/99, Rink. VT p. I‑A‑61 ir II‑293, 68 punktas; 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimo Hoyer prieš Komisiją, T‑209/99, Rink. VT p. I‑A‑243 ir II‑1211, 32 punktas.

2.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalyje numatytą specialią bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą negalima reikalauti atlyginti tų pačių arba tiems patiems tikslams pasiekti nurodytų sumų kaip nurodytosios ieškinyje dėl Sąjungos deliktinės atsakomybės.

Taigi Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalimi draudžiama ieškovui pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, kurio dalykas iš tiesų yra tas pats kaip ir prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 20 ir 22 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo 2007 m. liepos 11 d. Schneider Electric prieš Komisiją, T‑351/03, Rink. p. II‑2237, 297 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑70/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑423 ir II‑A‑1‑2293, 17 ir 18 punktai.