Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 22. junija 2010

Zadeva F‑78/09

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci ? Uradniki ? Odškodninska tožba ? Nadomestilo stroškov ? Izjema vzporedne tožbe ? Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga zlasti, naj se Komisiji naloži povračilo škode, ki naj bi jo utrpel zaradi zavrnitve Komisije, da mu povrne stroške, ki se lahko povrnejo, domnevno priglašene v zadevi T‑18/04.

Odločitev:      Tožba, ki jo je vložila tožeča stranka, se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Odškodninska tožba – Predlog za razglasitev ničnosti predhodne odločbe o zavrnitvi odškodninskega zahtevka – Predlog, ki ni samostojen glede na odškodninske predloge

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Postopek – Stroški – Določitev – Predmet

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 92(1); Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      Odločba institucije o zavrnitvi odškodninskega zahtevka je sestavni del predhodnega upravnega postopka, preden je pri Sodišču za uslužbence vložena tožba za ugotovitev odgovornosti. Predlogov za razglasitev ničnosti zato ni mogoče presojati neodvisno od odškodninskih zahtevkov.

Dejansko je posledica akta, ki vsebuje stališče institucije v predhodni fazi, le ta, da stranki, ki je domnevno utrpela škodo, omogoča vložitev odškodninskega zahtevka pri Sodišču za uslužbence.

(Glej točko 17.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 18. december 1997, Gill proti Komisiji, T‑90/95, RecFP, str. I‑A‑471 in II‑1231, točka 45; 6. marec 2001, Ojha proti Komisiji, T‑77/99, RecFP, str. I‑A‑61 in II‑293, točka 68; 5. december 2002, Hoyer proti Komisiji, T‑209/99, RecFP, str. I‑A‑243 in II‑1211, točka 32.

2.      Posebni postopek odmere stroškov, določen v členu 92(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence, izključuje zahtevek za enake zneske ali zneske, priglašene za iste namene, v okviru tožbe za uveljavljanje nepogodbene odgovornosti Unije.

Člen 92(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence tako nasprotuje temu, da bi tožeča stranka na podlagi člena 91 Poslovnika vložila tožbo, katere predmet bi bil dejansko enak predmetu zahtevka za odmero stroškov.

(Glej točki 20 in 22.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 11. julij 2007, Schneider Electric proti Komisiji, T‑351/03, ZOdl., str. II‑2237, točka 297;

Sodišče za uslužbence: 10. november 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑70/07, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑423 in II‑A‑1293, točki 17 in 18.