Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2010. június 29.F‑11/10. sz. ügy

María Soledad Palou Martínez

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Késedelem – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása – Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §‑ának e) pontja”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben M. S. Palou Martínez azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék „[v]izsgálja meg a helyzet[é]t jellemző tényállást és körülményeket, ezt követően pedig kérelm[ei]t elfogadó határozatot hozzon”; semmisítse meg az „[Európai] Bizottság határozatát”; kötelezze a Bizottságot, hogy „ismerje el és biztosítsa a barcelonai [Spanyolország] álláshely[é]t és besorolási osztályát”, végül „ennek következtében helyezze vissza álláshelyére és besorolási osztályába, valamint biztosítsa számára a teljes díjazását azon időponttól, amikor a munkavégzésre való alkalmasságát megállapították”.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes maga viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Tárgy – Az adminisztrációval szembeni meghagyás – Bíróság általi kimondás – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Nem határidőben előterjesztett megsemmisítés iránti kereset – Azonos eredményre irányuló kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – A személyzeti szabályzatnak megfelelő, pert megelőző eljárás hiányában benyújtott kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 91. cikke alapján benyújtott kereset keretében nyilvánvalóan elfogadhatatlan az arra irányuló kereseti kérelem, hogy a Közszolgálati Törvényszék meghagyást intézzen az adminisztrációhoz, vagy kötelezze azt annak elismerésére, hogy egyes, a megsemmisítés iránti kérelem alátámasztása érdekében hivatkozott jogalapok megalapozottak, mivel az uniós bíróság nem intézhet meghagyást az uniós intézményekhez, illetve nem kötelezheti őket jognyilatkozatok megtételére. Ilyen kérelem az, amely arra irányul, hogy a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg bizonyos tények fennállását, és kötelezze az adminisztrációt az érdekelt jogait visszaállító intézkedések meghozatalára.

(lásd a 29–31. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑41/88. és C‑178/88. sz., Becker és Starquit kontra Parlament egyesített ügyekben 1989. november 21‑én hozott ítéletének (EBHT 1989., 3807. o.) 2. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑94/92. sz., X kontra Bizottság ügyben 1994. június 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑149. o. és II‑481. o.) 32. pontja; T‑300/97. sz., Latino kontra Bizottság ügyben 1999. december 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑259. o. és II‑1263. o.) 28. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑154/05. sz., Lo Giudice kontra Bizottság ügyben 2007. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑203. o. és II‑A‑2‑1309. o.) 55. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑57/06. sz., Hinderyckx kontra Tanács ügyben 2007. november 7‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑329. o. és II‑A‑1‑1821. o.) 65. pontja.

2.      Kizárt, hogy a kártérítési kérelem lehetővé tegye a tisztviselőnek a sérelmet okozó olyan aktus vitatását, amelyet a személyzeti szabályzatban meghatározott határidőn belül korábban nem vitatott.

(lásd a 43. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑4/07. sz., Skoulidi kontra Bizottság ügyben 2008. február 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑47. o. és II‑A‑1‑229. o.) 69. és 70. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

3.      A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke értelmében a kártérítési keresetet rendszerint meg kell előznie az adminisztrációhoz intézett kérelemnek, amelyet az e kérelem elutasításával szemben előterjesztett panasz követ. Következésképpen mivel a Közszolgálati Törvényszék előtti keresetindítást nem előzte meg az e két szakaszból álló eljárás, a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani.

(lásd a 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑36/93. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 1995. július 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑161. o. és II‑497. o.) 117. pontja; T‑15/96. sz., Liao kontra Tanács ügyben 1997. november 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑329. o. és II‑897. o.) 57. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑23/05. sz., Giraudy kontra Bizottság ügyben 2007. május 2‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑121. o. és II‑A‑1‑657. o.) 69. pontja; a fent hivatkozott Skoulidi kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 56. pontja.