Language of document :

2010 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Munch prieš VRDT

(Byla F-6/10)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Yannick Munch (Barselona, Ispanija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovo sutarties sąlygos, kuri numato automatišką darbo sutarties pasibaigimą, jei ieškovo kandidatūra nebūtų atrinkta per VRDT skirtą išorinį konkursą, ir paaiškinimo, kad konkursai OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 ir OHMI/AST/02/02 neturi poveikio ieškovo sutarčiai, panaikinimas. Be to, prašymas atlyginti nuostolius.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Tarnautojų teismo prašo:

Panaikinti 2009 m. kovo 12 d. VRDT raštą ir jame išdėstytus VRDT sprendimus, pagal kuriuos ieškovo darbo santykiai, pritaikius 7 mėnesių įspėjimo apie atleidimo iš darbo terminą, baigiasi 2009 m. kovo 16 d., nustatant nenutrūkusius ieškovo darbo santykius su VRDT. Tiek, kiek teismas tai mano esant reikalinga, ieškovas prašo panaikinti dar vieną, jo nesavarankišku laikomą 2009 m. spalio 9 d. VRDT raštą (skundo atmetimas).

Panaikinti arba paskelbti negaliojančia ieškovo darbo sutarties 5 straipsnyje nustatytą nutraukimo sąlygą, o nepatenkinus šio reikalavimo:

nustatyti, kad ir ateityje ieškovo darbo sutarties pasibaigimas negali būti grindžiamas jo sutarties nutraukimo sąlyga;

nepatenkinus šio reikalavimo, nustatyti, kad bet kuriuo atveju 2009 m. kovo 12 d. VRDT rašte paminėti konkursai negalėjo sukelti neigiamų pasekmių, kylančių dėl nutraukimo sąlygos.

Priteisti iš VRDT ieškovui tinkamo, Teismo nuožiūra nustatyto dydžio nuostolių, patirtų dėl ieškovui 1 reikalavime nurodytais paaiškinimais sukeltos moralinės ir neturtinės žalos, atlyginimą.

Priteisti iš VRDT, įpareigojus ją tęsti ieškovo darbo santykius ligšiolinėmis sąlygomis ir grąžinti į tarnybą, visą jo patirtą turtinę žalą, pirmiausia sumokant visas potencialiai neišmokėtas išmokas ir kompensuojant visas kitas dėl neteisėto VRDT elgesio ieškovui sukeltas išlaidas (atskaičius gautą bedarbio pašalpą);

nepatenkinus šio reikalavimo tuo atveju, jei dėl šios situacijos teisinių arba faktinių pagrindų ieškovas nebūtų grąžintas į tarnybą ir (arba) nebūtų tęsiami jos darbo santykiai ligšiolinėmis sąlygomis, priteisti iš VRDT ieškovui dėl neteisėto jo veiklos nutraukimo atsiradusios turtinės žalos atlyginimą, kurį sudarytų pragyvenimo lėšų, kurių realiai tikimasi, ir pragyvenimo lėšų, kurias ieškovas būtų gavęs, jei sutartis būtų toliau galiojusi, skirtumas, atsižvelgiant į pensijų išmokas ir kitus reikalavimus;

vis dėlto bent sumokėti ieškovui dėl neteisėto jo veiklos nutraukimo atsiradusios turtinės žalos atlyginimą, kurį sudarytų jo iki 2009 m. spalio 15 d. gautų pajamų ir pajamų, kurias jis būtų gavęs, jei sutartis būtų galiojusi iki 2009 m. lapkričio 15 d., skirtumas, atsižvelgiant į pensijų išmokas ir kitus reikalavimus.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

____________