Language of document :

Жалба, подадена на 15 декември 2009 г. - АА/Комисия

(Дело F-101/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: АА (Брюксел, Белгия) (представители: K. Van Maldegem и C. Mereu, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Като основно искане, да се отмени частично решението да се класира жалбоподателят в степен AD6, стъпка 2 и да се осъди ответникът да поправи причинените неимуществени и имуществени вреди. При условията на евентуалност, да се осъди ответникът да заплати обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, причинени от закъснението при назначаването на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

като основно искане, да се отмени решението от 19 февруари 2009 г. в частта, в която се установява окончателното класиране на жалбоподателя, както и да се осъди ответникът да заплати обезщетение в размер на 320 854 EUR и компенсаторни и мораторни лихви в размер на 6,75 % за претърпените неимуществени и имуществени вреди,

при условията на евентуалност, да се осъди ответникът да заплати обезщетение в размер на 2 331 246 EUR и компенсаторни и мораторни лихви в размер на 6,75 % за неимуществените и имуществените вреди, причинени от закъснението при назначаването на жалбоподателя,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________