Language of document :

Tožba, vložena 15. decembra 2009 - AA proti Komisiji

(Zadeva F-101/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AA (Bruselj, Belgija) (zastopnika: K. Van Maldegem in C. Mereu, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Odločba, s katero se je tožečo stranko razvrstilo v naziv AD6, plačilni razred 2, naj se delno razglasi za nično in tožena stranka naj povrne povzročeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo. Podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo nepremoženjske in premoženjske škode, ki jo je povzročila s prepozno zaposlitvijo tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 19. februarja 2009 naj se v delu, ki določa dokončno razvrstitev tožeče stranke, razglasi za nično in toženi stranki naj se zaradi povzročene nepremoženjske in premoženjske škode naloži plačilo odškodnine v znesku 320.845 EUR in zamudnih obresti v višini 6,75 %;

podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v znesku 2.331.246 EUR in zamudnih obresti v višini 6,75% zaradi nepremoženjske in premoženjske škode, ki jo je povzročila s prepozno zaposlitvijo tožeče stranke;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________