Language of document :

Sag anlagt den 15. december 2009 - Michail mod Kommissionen

(Sag F-100/09)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Christos Michail (Bruxelles, Belgien) (ved avocat C. Meidani)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afslag på sagsøgerens anmodning om bistand i henhold til vedtægtens artikel 24 som følge af den psykiske chikane, som han hævder at have været udsat for.

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afslag af 9. marts 2009 på sagsøgerens anmodning om bistand i henhold til vedtægtens artikel 24 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, der beløber sig til 30 000 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________