Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 15. decembrī - Michail/Komisija

(lieta F-100/09)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christos Michail (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - C. Meidani, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma, ar kuru ir noraidīts lūgums sniegt palīdzību, kas tika iesniegts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu saistībā ar psiholoģisko vardarbību, no kuras, iespējams, ir cietis prasītājs, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 9. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums sniegt palīdzību, kas tika iesniegts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt morālo kaitējumu EUR 30 000 apmērā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________