Language of document :

Talan väckt den 15 december 2009 - Michail mot kommissionen

(Mål F-100/09)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Christos Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Meidani)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå ansökan om bistånd som ingetts med stöd av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna till följd av de trakasserier sökanden anser sig ha utsatts för.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 9 mars 2009 att avslå ansökan om bistånd som ingetts med stöd av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att utge ersättning för ideell skada motsvarande 30 000 euro, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________