Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 september 2010 - Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd mot Europeiska kommissionen, Rådet för Advokatsamfunden i den Europeiska Unionen, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter, International Bar Association

(Mål C-550/07 P)(1)

(Överklagande - Konkurrens - Åtgärder för bevisupptagning - Kommissionens undersökningsbefogenheter - Sekretesskydd för korrespondens - Anställningsförhållandet mellan en advokat och ett företag - e-postkorrespondens)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd (ombud: M. Mollica, M. van der Woude och C. Swaak, advocaat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre och X. Lewis), Rådet för Advokatsamfunden i den Europeiska Unionen (ombud: J. Flynn QC), Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (ombud: O. Brouwer och C.E. Schillemans, advocaten), Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE) (ombud: M. Dolmans och K. Nordlander, avocats, J. Temple Lang, solicitor), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter (ombud: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D.W. Hull, Solicitor), International Bar Association ombud: J. Buhart och I. Michou, avocats)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: V. Jackson, E. Jenkinson och M. Hoskins, barrister), Irland (ombud: D. O'Hagen, D. O'Donnell, SC och R. Casey, BL), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels, Y. Vries och M. de Grave)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 september 2007 i mål T-253/03, Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals mot kommissionen, i vilken förstainstansrätten ogillade en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2003) 1533 slutlig av den 8 maj 2003, att avslå en begäran om att sekretesskyddet för kommunikationen mellan en advokat och hans klient ska tillämpas på vissa handlingar som beslagtagits i samband med de undersökningar som kommissionen har beslutat om i enlighet med artikel 14.3 i rådets förordning nr 17 (ärende COMP/E 1/38.589)

Domslut

1)    Överklagandet ogillas.

2)    Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Konungariket Nederländerna ska bära sina respektive rättegångskostnader.

3)    Rådet för Advokatsamfunden i den Europeiska unionen, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, European Company Lawyers Association, American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter och International Bar Association ska bära sina respektive rättegångskostnader.

4)    Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd ska solidariskt ersätta övriga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 37, 9.2.2008.