Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 31. augustil 2010 -Tomasz Ziolkowski versus Land Berlin

(kohtuasi C-424/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Tomasz Ziolkowski

Vastustaja kassatasioonimenetluses: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2004/38/EÜ1 artikli 16 lõike 1 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et see annab liikmesriigis alalise elamisõiguse liidu kodanikule, kes on elanud liikmesriigis üksnes siseriikliku õiguse alusel seaduslikult kauem kui viis aastat, kuid ei ole selle aja jooksul täitnud direktiivi 2004/38/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimusi?

2.    Kas direktiivi 2004/38/EÜ artikli 16 lõikes 1 viidatud seaduslikult elatud aja hulka tuleb arvata ka perioodid, mil liidu kodanik elas vastuvõtvas liikmesriigis enne tema päritoluriigi ühinemist Euroopa Liiduga?

____________

1 - ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46.