Language of document :

Žaloba podaná dne 20. července 2010 - Barthel a další v. Soudní dvůr

(Věc F-59/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Yvette Barthel (Arlon, Belgie) a další (zástupci: S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáty)

Žalovaný: Soudní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým Soudní dvůr zamítl žádost žalobců o příspěvek při práci na směny stanovený v čl. 1 odst. 1 první odrážce nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, s. 1; Zvl. vyd. 01/01, s. 78).

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí vedoucího soudní kanceláře Soudního dvora Evropské unie, kterým byla zamítnuta žádost žalobců ze dne 8. června 2009 o požívání, od 20. prosince 2006, příspěvku při práci na směny stanoveného v čl. 1 odst. 1 první odrážce nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________