Language of document :

Sag anlagt den 20. juli 2010 - Barthel m.fl. mod Domstolen

(Sag F-59/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Yvette Barthel (Arlon, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Domstolen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Domstolens afgørelse om afslag på sagsøgernes ansøgning om tillæg for arbejde i skifteholdstjeneste som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første led, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38, s. 1)

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelse truffet af Justitssekretæren ved Den Europæiske Unions Domstol om afslag på sagsøgernes ansøgning af 8. juni 2009 om med virkning fra den 20. december 2006 at få udbetalt tillæg for arbejde i skifteholdstjeneste som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første led, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________