Language of document :

2010. július 20-án benyújtott kereset - Barthel és társai kontra Bíróság

(F-59/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Yvette Barthel (Arlon, Belgium) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Bíróság

A jogvita tárgya és leírása

A Bíróság azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felpereseknek a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9-i 300/76/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (HL L 38., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 78. o.) 1. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésében előírt műszakpótlék iránti kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Bírósága hivatalvezetőjének határozatát, amelyben elutasította a felperesek 2009. június 8-i azon kérelmét, hogy 2006. december 20-tól számítva az 1976. február 9-i 300/76/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésében előírt műszakpótlékban részesüljenek;

a Közszolgálati Törvényszék a Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

____________