Language of document :

2010 m. liepos 20 d. pareikštas ieškinys byloje Barthel ir kt. prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-59/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Yvette Barthel (Arlonas, Belgija) ir kt., atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Teisingumo Teismas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Teisingumo Teismo sprendimo atmesti ieškovų prašymą skirti 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiančio turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 78), 1 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje numatytą išmoką už pamaininį darbą, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kanclerio sprendimą atmesti 2009 m. birželio 8 d. ieškovų prašymą nuo 2006 m. gruodžio 20 d. suteikti 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 1 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje numatytą išmoką už pamaininį darbą.

Priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.

____________