Language of document :

Rikors ippreżentat fl-20 ta' Lulju 2010 - Barthel et vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

(Kawża F-59/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Il-Belġju) et (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Qorti tal-Ġustizzja

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tiċħad it-talba tar-rikorrenti li jibbenefikaw minn allowance għal xogħol kontinwu jew bix-xift previst fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76, tad-9 ta' Frar 1976, li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 1, p. 78)

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-deċiżjoni tar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tiċħad it-talba tar-rikorrenti tat-8 ta' Ġunju 2009 li jibbenefikaw, mill-20 ta' Diċembru 2006, minn allowance għal xogħol kontinwu jew bix-xift previst fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76, tad-9 ta' Frar 1976;

tikkundanna lill-Qorti tal-Ġustizzja għall-ispejjeż.

____________