Language of document :

Beroep ingesteld op 20 juli 2010 - Barthel e.a. / Hof van Justitie

(Zaak F-59/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Yvette Barthel (Aarlen, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie tot afwijzing van het verzoek van verzoekers om toekenning van de toeslagen voor continu- of ploegendienst in de zin van artikel 1, lid 1, eerste streepje, van verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die hun werkzaamheden verrichten in het kader van een continu- of ploegendienst (PB L 38, blz.1)

Conclusies van de verzoekende partijen

Nietigverklaring van het besluit van de griffier van het Hof van Justitie van de Europese Unie tot afwijzing van het verzoek van verzoekers van 8 juni 2009 om vanaf 20 december 2006 de toeslagen voor continu- of ploegendienst in de zin van artikel 1, lid 1, eerste streepje, van verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 van 9 februari 1976 te genieten;

het Hof van Justitie verwijzen in de kosten van de procedure.

____________