Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iulie 2010 - Barthel și alții/Curtea de Justiție

(Cauza F-59/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Yvette Barthel (Arlon, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a Curții de Justiție privind cererea reclamanților de a beneficia de indemnizația pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi prevăzută la articolul 1 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 08, p. 190).

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei Grefierului Curții de Justiție a Uniunii Europene de respingere a cererii din 8 iunie 2009 a reclamanților de a beneficia, începând cu 20 decembrie 2006, de indemnizația pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi prevăzută la articolul 1 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976;

obligarea Curții de Justiție la plata cheltuielilor de judecată.

____________