Language of document :

Kanne 5.8.2010 - Lunetta v. komissio

(Asia F-63/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Calogero Lunetta (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja C. Christophe Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla saatettiin päätökseen kantajan 13.8.2001 kärsineen tapaturman seurauksena aloitettu henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukainen menettely ja jossa todettiin kantajan olevan osittain, 6-prosenttisesti, pysyvästi työkyvytön, sekä vastaajan velvoittaminen maksamaan kantajalle vahingonkorvausta

Vaatimukset

Esillä oleva kanne on otettava tutkittavaksi,

vastaaja on tarvittaessa velvoitettava esittämään Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin tekemä päätös, jossa nimetään lääketieteellisen lautakunnan kolmas lääkäri,

vastaaja on tarvittaessa velvoitettava esittämään kopio aloitetun menettelyn numero 10006353 asiakirja-aineistosta,

nimittävän viranomaisen 28.10.2009 tekemä päätös, jolla saatettiin päätökseen kantajan 13.8.2001 kärsineen tapaturman seurauksena aloitettu henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukainen menettely ja jossa todettiin kantajan olevan osittain, 6-prosenttisesti, pysyvästi työkyvytön, on kumottava, ja nimittävän viranomaisen päätös, jolla valitus hylätään, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen,

tämän seurauksena pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden aste on arvioitava tapaturman tapahtumispäivästä 1.1.2006 asti voimassa olleen lainsäädännön ja arviointiasteikon perusteella ja lääketieteellisen lautakunnan, jonka kokoonpano on puolueeton ja neutraali ja joka voi työskennellä nopeasti, riippumattomasti ja ilman ennakkokäsityksiä, on tarkasteltava uudelleen vaatimus, jonka kantaja esitti henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla,

vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta, jonka kohtuulliseksi määräksi on vahvistettu 50 000 euroa, henkisestä kärsimyksestä, joka aiheutui riidanalaisista päätöksistä,

vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta, jonka määräksi on vahvistettu väliaikaisesti 25 000 euroa, aineellisesta vahingosta, joka aiheutui riidanalaisista päätöksistä,

vastaaja on velvoitettava maksamaan 12 prosentin viivästyskorko henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti maksettavasta summasta ajanjaksolta, joka alkoi viimeistään 13.8.2002 ja joka päättyy, kun summa on maksettu kokonaisuudessaan,

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta, jonka kohtuulliseksi määräksi on vahvistettu 50 000 euroa, vahingosta, joka aiheutui kohtuullisen käsittelyajan noudattamatta jättämisestä, ja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________