Language of document :

2010. augusztus 5-én benyújtott kereset - Lunetta kontra Bizottság

(F-63/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Calogero Lunetta (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben befejezi a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján a felperes 2001. augusztus 13-i balesete nyomán indult eljárást 6%-os részleges végleges rokkantsági fokot elismerve számára, valamint az alperes arra kötelezése, hogy fizessen a felperesnek kártérítést.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa elfogadhatónak a keresetet;

a Közszolgálati Törvényszék adott esetben hívja fel az alperest, hogy nyújtsa be az Európai Unió Bíróságának elnöke által az orvosi bizottság harmadik orvos tagjának kijelöléséről hozott határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék adott esetben hívja fel az alperest, hogy nyújtsa be a 10006353. sz. ügy iratainak másolatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2009. október 29-i határozatát, amelyben befejezi a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján a felperes 2001. augusztus 13-i balesete nyomán indult eljárást 6%-os részleges végleges rokkantsági fokot elismerve számára, illetve - ha szükséges - semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság panaszt elutasító határozatát;

ennek következményeként a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a részleges végleges rokkantsági fokot a baleset napjától 2006. január 1-jéig hatályban volt szabályozás és számítási táblázat alapján, a felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján benyújtott kérelemnek egy pártatlan és semleges összetételű, gyorsan, teljesen függetlenül és elfogulatlanul eljárni képes orvosi bizottság általi újbóli vizsgálata során kell megállapítani;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperest a megtámadott határozatok miatt ért nem vagyoni kár címén fizessen neki méltányosan 50 000 EUR-ban (ötvenezer euróban) megállapított kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperest a megtámadott határozatok miatt ért vagyoni kár címén fizessen neki ideiglenesen 25 000 EUR-ban (huszonötezer euróban) megállapított kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a legkésőbb 2002. augusztus 13-tól a tőketartozás teljes megfizetéséig tartó időszakra szólóan a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján járó 12%-os késedelmi kamat megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék mindenesetre kötelezze arra az alperest, hogy a felperest az ésszerű határidő túllépése miatt ért kár címén fizessen neki méltányosan 50 000 EUR-ban (ötvenezer euróban) megállapított kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

____________