Language of document :

Acțiune introdusă la 5 august 2010 - Lunetta/Comisia

(Cauza F-63/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi şi C. Christophe Bernard-Glanz, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de închidere a procedurii iniţiate în temeiul articolului 73 din statut în urma accidentului reclamantului din 13 august 2001 prin care i se recunoaşte o rată a invalidităţii permanente parţiale de 6 % şi obligarea pârâtei la plata către reclamantă a unei sume cu titlu de daune interese.

Concluziile reclamantului

Constatarea faptului că prezenta cerere introductivă este admisibilă;

dacă este cazul, invitarea pârâtei de a prezenta decizia adoptată de Preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea desemnării celui de al treilea medic din comisia medicală;

dacă este cazul, invitarea pârâtei de a prezenta o copie a documentelor dosarului cu numărul 10006353;

anularea deciziei AIPN din 28 octombrie 2009 de închidere a procedurii iniţiate în temeiul articolului 73 din statut în urma accidentului reclamantului din 13 august 2001 prin care i se recunoaşte o rată a invalidităţii permanente parţiale de 6 % şi, dacă este necesar, decizia AIPN prin care i se respinge reclamaţia;

în consecinţă, să se dispună evaluarea ratei "invalidităţii permanente parţiale" pe baza reglementării şi a baremului de evaluare în vigoare în ziua accidentului şi până la 1 ianuarie 2006 şi reexaminarea cererii formulate de reclamant în temeiul articolului 73 din statut de o comisie medicală instituită în mod imparţial şi neutru, care poate să lucreze rapid, în deplină independenţă şi fără prejudecăţi;

obligarea pârâtei la plata unor daune interese stabilite ex aequo et bono la 50 000 de euro (cincizeci de mii de euro) pentru prejudiciul moral suferit în urma adoptării deciziilor atacate;

obligarea pârâtei la plata unor daune interese stabilite în mod provizoriu la 25 000 de euro (douăzeci şi cinci de mii de euro) pentru prejudiciul material suferit în urma adoptării deciziilor atacate;

obligarea pârâtei la plata unor dobânzi de întârziere în privinţa capitalului datorat în temeiul articolului 73 din statut cu o rată de 12 % pe o perioadă care începe cel mai târziu la 13 august 2002, până la plata totală a capitalului;

în orice caz, obligarea pârâtei la plata unor daune interese stabilite ex aequo et bono la 50 000 de euro (cincizeci de mii de euro) pentru prejudiciul suferit în urma încălcării termenului rezonabil;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________