Language of document :

Tožba, vložena 1. julija 2010 - De Roos-Le Large proti Komisiji

(Zadeva F-50/10)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nizozemska) (zastopnika: E. Lutjens in M. H. van Loon, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeči stranki naložena vrnitev zneska preveč prejete družinske pokojnine s strani njene pokojne matere.

Predloga tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 12. maja 2010 naj se v skladu s členom 264 PDEU zavrne;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________