Language of document :

Žaloba podaná dne 22. července 2010 - Chiavegato v. Komise

(Věc F-60/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení seznamu úředníků povýšených v rámci hodnotícího období 2009, jakož i, incidenčně, přípravných aktů k tomuto rozhodnutí.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit seznam úředníků povýšených v rámci hodnotícího období 2009 přijatý orgánem oprávněným ke jmenování dne 13. listopadu 2009 v rozsahu, v němž neobsahuje jméno žalobkyně, jakož i incidenčně přípravné akty k tomuto rozhodnutí;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________