Language of document :

Sag anlagt den 22. juli 2010 - Chiavegato mod Kommissionen

(Sag F-60/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt): Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af listen over tjenestemænd, der blev forfremmet i forfremmelsesåret 2009, og sideløbende af de forberedende akter til denne afgørelse

Sagsøgerens påstande

Den af ansættelsesmyndigheden den 13. november 2009 vedtagne liste over tjenestemænd, der blev forfremmet i forfremmelsesåret 2009, annulleres, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført på denne liste.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________