Language of document :

22. juulil 2010 esitatud hagi - Chiavegato versus komisjon

(kohtuasi F-60/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada 2009. aasta edutamise käigus edutatud ametnike nimekiri ning täiendavalt selle otsuse ettevalmistavad aktid.

Hageja nõuded

Tühistada 2009. aasta edutamise käigus edutatud ametnike nimekiri, mis võeti ametisse nimetava asutuse poolt vastu 13. novembril 2009, osas, milles selles nimekirjas ei ole hageja nime, ning täiendavalt selle otsuse ettevalmistavad aktid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________