Language of document :

Kanne 22.7.2010 - Chiavegato v. komissio

(Asia F-60/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2009 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelon kumoaminen ja lisäksi tätä päätöstä koskevien valmisteluasiakirjojen kumoaminen

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 13.11.2009 hyväksymä vuoden 2009 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelo on kumottava siltä osin kuin tässä luettelossa ei ole kantajan nimeä ja lisäksi tätä päätöstä koskevat valmisteluasiakirjat on kumottava ja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________