Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iulie 2010 - Chiavegato/Comisia

(Cauza F-60/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului 2009, precum și, cu titlu incident, a actelor pregătitoare ale acestei decizii

Concluziile reclamantei

Anularea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului 2009 adoptată de AIPN la 13 noiembrie 2009 în măsura în care această listă nu cuprinde numele reclamantei, precum și, cu titlu incident, a actelor pregătitoare ale acestei decizii;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________