Language of document :

Žaloba podaná 22. júla 2010 - Chiavegato/Komisia

(vec F-60/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie zoznamu povýšených úradníkov v rámci povyšovania v roku 2009, ako aj incidenčne prípravných aktov tohto rozhodnutia

Návrhy žalobkyne

zrušiť zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania v roku 2009 prijatého menovacím orgánom 13. novembra 2009 v rozsahu, v akom neobsahuje meno žalobkyne, ako aj incidenčne zrušiť prípravné akty tohto rozhodnutia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________