Language of document :

Sag anlagt den 30. juli 2010 - Esders mod Kommissionen

(Sag F-62/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jürgen Esders (Berlin, Tyskland) (ved avocats S. Rodriguez, M. Vandenbussche og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved sagsøgeren blev omplaceret til hovedsædet i Bruxelles som led i turnusordningen 2010

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 27. juli 2010, hvorved sagsøgeren blev omplaceret til Bruxelles med virkning fra den 1. september 2010, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________