Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 30. jūlijā - Esders/Komisija

(lieta F-62/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jürgen Esders (Berlīne, Vācija) (pārstāvji - S. Rodriguez, M. Vandenbussche un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru prasītājs 2010. gada rotācijas ietvaros ir pārcelts uz darbavietu Briselē, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasības pieteikumu par pieņemamu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 27. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājs no 2010. gada 1. septembra ir pārcelts uz darbavietu Briselē;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________