Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iulie 2010 - Esders/Comisia

(Cauza F-62/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jürgen Esders (Berlin, Germania) (reprezentanți: S. Rodriguez, M. Vandenbussche și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de schimbare a repartizării reclamantului la sediul din Bruxelles în cadrul exercițiului de rotație 2010.

Concluziile reclamantului

Declararea admisibilității prezentei acțiuni;

anularea Deciziei AIPN din 27 iulie 2010 de schimbare a repartizării reclamantului la Bruxelles începând cu 1 septembrie 2010;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________