Language of document :

Talan väckt den 30 juli 2010 - Esders mot kommissionen

(Mål F-62/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jürgen Esders (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Rodriguez, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att flytta sökandens tjänstgöringsort till Bryssel inom ramen för mobilitetsförfarandet 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ta upp talan till sakprövning,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 27 juli 2010 att flytta sökandens tjänstgöringsort till Bryssel från och med den 1 september 2010, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________